ثبت برند و اخذ کارت بازرگانی کیامد

کارهای انجام شده برای کسب و کار کیامد

1- ثبت برند 

2- اخذ کارت بازرگانی

با ثبت برند یک سد محکم جلوی کسب‌وکارتان می‌گذارید تا دیگرکسی نتواند از محصولات شما کپی یا هر نوع سو استفاده‌ی دیگری بکند.

هیچ‌کس به یک شرکت بی‌نام‌ونشان اعتماد نمی‌کند؛ ثبت برند و شرکت درواقع کلید طلایی شما برای ورود به جمع حرفه‌ای‌هاست.

 

ثبت برند و اخذ کارت بازرگانی کیامد

You May Also Like