ثبت برند و کارت بازرگانی دریافت شده برای فروشگاه لباس زیر کرال کوئین

ثبت برند یکی از اقدامات مهمی است که قبل از شروع کسب و کار باید حتما به آن توجه کنید. یکی از خدمات ثبت برند ارائه شده توسط تیم راحت کد برای فروشگاه کرال کوئین بوده است. کارت اتاق بازرگانی دریافت شده برای این فروشگاه نیز توسط تیم ثبتی راحت کد دریافت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کار ثبت برند و کارت بازرگانی کرال

You May Also Like