طراحی لوگو خدمات پزشکی ایران مدی تریپ

طراحی لوگو برای خدمات گردشگری پزشکی ایران مدی تریپ توسط تیم برندینگ راحت کد طراحی گردیده. یک لوگوی ساده که ماهیت کسب و کار شما را به مخاطب نمایش دهد باعث میشود در ذهن مخاطب حک شوید. طراحی سایت این شرکت نیز برعده تیم برنامه نویسی راحت کد بوده است.

 

 

 

 

نمونه کار طراحی لوگو خدمات پزشکی

You May Also Like