نمونه کار طراحی سایت معرفی جناب آقای دکتر محمد کمانگر

جناب آقای دکتر کمانگر، یکی از بزرگترین جراحان مغز و اعصاب و یکی از افتخار آفرینان برای ایران عزیزمان میباشند. جراحی عروق مغزی، در استان البرز برای اولین بار توسط ایشان صورت گرفته است. یکی دیگر از افتخارآفرینی های ایشان، اختراع درن جراحی در آلمان بوده است.همچنین، کتاب ها و مقالات متنوع در زمینه جراحی های مغز و اعصاب به تالیف ایشان درآمده است.

تیم راحت کد RahatBin، افتخار آشنایی و همکاری با چنین متخصص بزرگی را داشته است.

پاره ای از افتخارات کسب شده توسط دکتر کمانگر، در وبسایت طراحی شده برای ایشان موجود است. همچنین برخی از جراحی های موفق صورت گرفته توسط ایشان به همراه برخی از لوح های تقدیر دریافت شده در سایت قابل رویت است.

 

 

 

 

سایت جناب دکتر محمد کمانگر:  drmkamangar.ir

نمونه کارطراحی سایت دکتر محمد کمانگر

You May Also Like