نمونه کار طراحی سایت کاتالوگ انتخاب لنز

نمونه طراحی وب اپ برای فروشگاه لنز eyami توسط گروه برنامه نویسی راحت کد طراحی شده است. این سایت به عنوان یک کاتالوگ آنلاین عمل میکند. به اینصورت که با انتخاب هر رنگ از لنز میتوانید نمونه واقعی آن را روی چشم مدل ها مشاهده نمائید.

 

 

 

 

 

آدرس سایت: eyamilens.com

نمونه کار طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه لنز

You May Also Like