نمونه کار تیزر تبلیغاتی

 

گروه تزئینات و نگهداری خودرویی ذاکریان انجام تمامی خدمات تزئینات و نگهداری خودرو را انجام می‌دهد که برای تبلیغات خدمات خود از تیزرهای تبلیغاتی استفاده کرده است. استفاده از تیزرها برای تبلیغات از مناسبترین راه های تبلیغاتی است که میتوانید هنر و پیام خود را به مخاطب برسانید تا کاربران خدمات شما را انتخاب کنند.

تیزر تبلیغاتی ذاکریان قسمت اول

You May Also Like